מחקר ופיתוח

zzzl3

תהליך מחקר ופיתוח מלא וקפדני לפי תקן ISO.
גודל צוות: 5
מוצרים חדשים: 3-5 יח' בשנה
פטנטים: 3-8 יח' לשנה
דוחות בדיקה: 5-8 יח' לשנה
תעודות: 3-5 יח' לשנה